Shërbimet tona

 My Friends është një hap para me teknologjitë dhe metodat e saj të mësimdhënies.

Kurse për të rritur
Kurse të gjuhës angleze
Kurse të gjuhës gjermane
Kurse të gjuhës italiane
Kurse të gjuhës franceze
Kurse të gjuhës spanjolle
Anglisht për adoleshentë
Në kurset e gjuhës angleze për adoleshentë hynë të gjithë studentët e grupmoshave nga 11-16 vjeç.
Anglisht për fëmijë
Në kurset e gjuhës angleze për fëmijë hyjnë të gjithë studentët e grupmoshave nga 4-11 vjeç.
Kurse verore
Kurset verore dy javore në My Friends Center zhvillohen në Londër, Paris dhe Berlin.
Testimi
Tek ne, para fillimit të kursit, studentët i nënshtrohen një testi i cili ofrohet falas nga qendra.
Studime jashtë vendit
Qendra e gjuhëve të huaja My Friends Center është afër jush jo vetëm me kurset e gjuhëve. Atje, të gjithë studentët, që duan të shkojnë me studime universitare 1 vjeçare dhe Master Degree, në Angli apo SHBA, mund të aplikojnë për asistencë. Stafi do t'ju ndihmojë në përgatitjen e dokumentave dhe asistencë në këshillim, deri tek faza finale për viza studentore.

Vlerat tona

Çfarë na bën kaq të veçantë

Në My Friends Center ne kontrollojmë në mënyrë konstante që cilësia e mësimdhënies në kurset tona, si për të rriturit ashtu dhe për fëmijë, të jetë gjithmonë pa të meta dhe moderne. Gjuha e huaj mësohet në kontekstin e jetës reale, fokusohet në aftësinë e të komunikuarit në punë dhe në jetën e përditshme.

Anglisht për të rritur

Nivelet e ofruara për këtë kurs janë A1-C2. Gjatë këtij kursi studentët zhvillojnë aftësitë e tyre në gjuhë të huaja, duke praktikuar të gjitha njohuritë në lexim, shkrim, dëgjim dhe të folur. Kjo zhvillohet gjatë orëve të mësimit, përmes aktiviteteve të ndryshme si dialog dhe aktrim. 

Përgatitje për provimet

Në My Friends Center zhvillohen dhe orë mësimore për të gjithë ata që duan të japim provimet e TOEFL, IELTS, APTIS, SAT, FCE/CAE dhe Maturën Shtetërore. 

Kurse individuale ose në grup

Kurset e gjuhëve pranë qendres sonë zhvillohen në grup ose në formë individuale. Orët mësimore mund të jenë graduale ose intensive, sipas kërkesave. 

Anglisht për profesione

Orët mësimore të kurseve të gjuhës angleze orientohen dhe për profesione të ndryshme si psh: Mjekë/Infermierë/Financierë/Biznesmenë/Sekretarë/Mjekësi Ligjore/Inxhinierë, etj.