Studio gjuhët dhe argëtohu

Me My Friends Center mëson gjuhë të huaja dhe njihesh me kulturat të ndryshme, nëpërmjet Summer Courses, apo udhëtimeve të ndryshme nëpër qytetet më të bukura në Europë. Qëndra ofron kurse të gjuhëve të huaja duke filluar që nga fëmijët e vegjël të cilët i mësojnë nëpërmjet lojërave, ashtu dhe tek të rriturit, qe njihen dhe me kultura e vendeve të tjera. Kurse individuale ose në grup; kurse profesionale, të orientuara për profesionistë, si mjekë, inxhinierë, biznesmenë dhe kurse të tjera të gjuhës së përditshme. Për më shumë, ejani pranë nesh.